Märtsi viimasel päeval avalikustati Yokohamas järjekordne, alates 1988. aastast viies, valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertkogu (Intergovernmental Panel on Climate Change − IPCC) dokument, mis võttis kokku pea seitsme aasta töö tulemused kliimamuutustega kohanemise vallas.

Ees on suured muutused

Esimene raporti osa, mis nägi ilmavalgust juba septembris, oli tüse teaduslik aruanne kliimanäitajatest, nende muutustest ning tulevikuperspektiividest, tänavu ilmuvais köiteis edastatakse kliimamuutuste negatiivsete mõjude hinnang inimkonna eluolule ning riikide tegevusvõimalustele. Aruande koostajate hulk oli suur – esimeses töötas 259 põhiautorit 39 riigist, teises, kus käsitleti kliimaga kohandumist, üle 700 teadlase 70 maalt.

Avalehele
11 Kommentaari
Loe veel: