Ahja jõgi Foto: Raivo Tasso

„Kui põllumees, kes rajas uued rohumaad või sügisel talivilja külvas, ei teadnud täpselt veekaitseala piiri, siis võis juhtuda, et tal kasvavad veekaitsealal mitte lubatud kultuurid,“ selgitab temani jõudnud probleemi nõustaja Targo Pikkmets. „Selliseid ebatäpsusi võib vaadelda tahtliku rikkumisena ja see toob kaasa suured mahaarvamised toetustest.“

Kaarte saab täpsemalt vaadata

PRIA kinnitab, et mingeid uusi kaarte pole. „Veekaitsevööndid on maa-ameti kaardirakenduses väljas juba aastaid, PRIA avalikul veebikaardil aga alates eelmisest aastast,“ selgitab probleemi võimalikku tekkepõhjust PRIA põldude registri büroo juhataja Kadri Pärnpuu. „Alates 2017. aastast näidatakse neid aga ka e-PRIAs koos hoiatusega taotlejale, et tema põld asub veekaitsevööndis.“

Pärnpuu selgitusel vastutab veekaitsevööndite kaartide eest keskkonnaregister . PRIA kuvab neid aga alates 2016. aastast eraldi kihina oma veebikaardil.

„Vasakul ülal on kast „Kihid“, sellel klikkimisel avaneb kihtide kohta rippmenüü. Kaarti tuleb suurendada seni, kuni helehall kiri muutub tumedamaks. Siis tuleb teha linnuke kasti „Veekaitsevööndid“ ees. Kui teha samaaegselt nähtavaks veekaitsevööndi ja põllumassiivi kaardikiht, siis on kaardil näha nende kattuv osa,“ soovitab Pärnpuu põllumeestel enne toetusavalduse täitmist endale pilt selgeks teha.

Ristikut veekaitsealal kasvatada ei tohi

Teine mure võib olla see, et alates 2015. aastast on veekaitse nõue seotud ka rohestamise ökoaladega. Nimelt ei ole veekaitsevööndis lubatud kasvatada ökoalade nõude täitmiseks vajalikku lämmastikku siduvat kultuuri. Sellised kultuurid on ristik, lutsern, mesikas, nõiahammas, vikk, esparsett, hernes ning uba (v.a sojauba).

Rohestamise toetusega seotud ökoalade nõuete ning liblikõieliste kultuuridega seotud nõuete täitmist kontrollib PRIA. PRIA nõunik Jaana Karja üteb, et kui PRIA tuvastab, et osa liblikõieliste kultuuride põllust jääb veekaitsevööndisse, siis sellele osale põllust rohestamise toetust ei maksta.

„Veekaitsevööndi sätestamine ja sellega seotud piirangud tulenevad veeseadusest, mis võeti vastu juba 1994.a. Sama seadus kehtestab ülesanded seoses järelevalvega. Veekaitse teemalised nõuded sisalduvad alates 2012. aastast ka nõuetele vastavuse nõuetes. Nii veekaitse kui ka nõuetele vastavuse veega seotud nõuete üle teeb järelevalvet ja kontrolle Keskkonnainspektsioon,“ selgitab Karja.

Nõuetele vastavuse nõuete rikkumise korral vähendatakse toetusi vastavalt rikkumise tõsidusele, ulatusele ja korduvusele. Kontrolli ja hindamist, samuti toetuste vähendamist on selgitatud nõuetele vastavuse trükises ning hindamismaatriksid on avaldatud PRIA kodulehel.