Andres Putting
Nii kolhoosid kui sovhoosid pidid inimestele tagastama või kompenseerima kunagi sinna antud vara. Nii sai Eesti taasiseseisvumisel Eesti NSV vara müük ja jagamine riigi üheks tähtsamaks ülesandeks. See puudutas ka maaomandit, hooneid ja loomi. Nii oli maal esimestel taasiseseisvumisele järgnenud aastatel pilt väga kirju: eksisteerisid väiketalud ja kolhooside osakondade baasil moodustatud osaühingud, ent säilis ka suurmajandeid. Aastate jooksul tõusid maal esile ettevõtlikud põllu- ja talumehed. Just nemad on leidnud paljudele kasutult seisma jäänud hoonetele uue rakenduse: laudad osteti ära, rekonstrueeriti ja uus tootmine läks käima.
Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: