Foto on illustratiivne. Foto: Ilmar Saabas

“VTA-l on igal aastal oma prioriteedid ja sel aastal on fookusesse võetud selline teema,” ütles VTA pressiesindaja Elen Kurvits Saarte Häälele. “Must liha” on koondnimetus tegevustele, mille eesmärk on tagada tarbijale ohutu ja nõuetekohaselt käideldud liha.

Kurvitsa sõnul on VTA ametnike kontroll suunatud karjadele, mis on välja valitud riskide alusel. Riskideks on näiteks suured karjad, kus PRIA registri alusel pole omanikud sündmusi (sünnid, surmad, liikumised jne) näidanud pika aja jooksul. Samuti on valimisse võetud karjad, kus vaatamata suurele emaste loomade arvule pole registreeritud sünde. Kontrollitakse veel karju, kus on suur kadunud loomade hulk ja tapetud palju loomi oma tarbeks. Kontrollimise eesmärk on veenduda, et oma tarbeks tapetud loomade liha pole sattunud turule.

Sama oluline, nagu on karjakontroll, on ka toidu jälgitavus ehk liha käitlemine ja tarbijani jõudmine. Seega kontrollitakse turgusid ja jaemüüki, et tarbijani jõuaks ohutu toit.