Foto on illustratiivne. Foto: Irina Mägi

Teine probleem tekib viljamahutite seestpoolt puhastamisega juhul, kui mahutis olev vili on seinale paakunud. Kui mahuti puhastamiseks on vaja sellesse siseneda, tuleb enne läbi mõelda, kuidas kaitsta töötajat vilja sisse vajumise või variseva vilja alla jäämise eest ning kuidas tagada piisavalt värsket õhku hingamiseks.

„Tõsine teema on ka tolm, mis tekib teravilja teisaldamisel ja jahvatamisel. See võib sissehingamisel suuri terviseprobleeme põhjustada, nii allergiat, bronhiiti kui astmat. Tervisekahjustuste ennetamiseks tuleb valida sobivad hingamisteede kaitsevahendid ja tolmuses töökeskkonnas viibides neid alati kasutada,“ selgitab Reisberg.

Tolm võib plahvatada

Tolm võib põhjustada ka väga raskeid vigastusi. Seda juhul, kui õhus on sobivas koguses tolmu plahvatuse tekkeks ja leidub ka süüteallikas, milleks võib olla näiteks mitteplahvatuskindla ehitusega valgustuse lüliti. Tolm on põhjustanud ka tulekahjusid, kuid seda ennekõike viljakoristusel, kui kombaini tulistele osadele koguneb palju tolmu.

Kolmandaks, toob Rein Reisberg välja, tuleb jälgida kuivatites, eriti viljamahutite juures olevaid liikumisteid. Paljud trepid, redelid, platvormid ja käiguteed on ise ehitatud, kasutades juhuslikku puitmaterjali. Kuna neid kasutatakse suhteliselt harva, jäetakse tähelepanuta, kui käiguteel on mõni laud purunenud, piirdelaud puudu või redel deformeerunud. Kuivatites on liikumisteed ohtlikumad kui laoruumides. Seal võib olla ees kaableid ja voolikuid või mingeid muid takistusi, mida on ebapiisava valgustuse tõttu raske märgata ja seetõttu seal komistatakse ja kukutakse.

Ohtlikud mehhanismid

Lisaks veel ohud kokkupuutest konveierite või transportööride liikuvate osadega, kokkupõrke oht laaduritega, kuivatites ja veskites müra ning võimalik on ka bioloogilise ohuteguri, hallituse esinemine.