Foto: Sven Arbet

Sellest reaalselt teostatud töid ning välja makstud toetusi on praeguseks kogunenud kümnekonna miljoni euro jagu. Seejuures tuleb tähele panna, et toetussumma on ette nähtud kõikide agrofirma tulemuslikku tegutsemist parandavate investeeringute tegemiseks.

PRIA eelarve- ja analüüsiosakonnas pandi Maalehe palvel kokku ülevaade käimasoleva MAKi perioodi aastate lõikes meetmetest, kust on viljakuivatite ja hoidlate jaoks toetust saadud. See statistika ei hõlma ainult ehitamist, vaid ka sinna vajalike seadmete soetamist ja paigaldamist.

Alljärgnevas tabelis on välja toodud nii määratud kui praeguseks välja makstud summad. Enamasti need ei kattu, mis tähendab seda, et paljud investeeringud ei ole veel lõpetatud, mistõttu ka toetus pole lõpuni välja makstud. Samas võib olla olukordi, kui mõni objekt näiteks odavneb või investeeringu puhul ei tehta kõiki neid kulutusi, mille jaoks toetust algselt sooviti.

Sõltuvalt meetmest on investeeringu elluviimiseks ja selle kohta maksetaotluse ja kuludokumentide esitamiseks aega kuni viis aastat toetuse määramiseest arvates (seda siis, kui projekti rahastamisel kasutatakse liisingut).

Mis puutub muutustesse aastate lõikes, siis tasub tähele panna, et näiteks aastal 2015 rakendusid paljud uue, aastateks 2014–2020 mõeldud MAKi meetmed esimest korda ning möödunud oli paar aastat eelmistest võimalustest (MAK 2007–2013) analoogsete projektide jaoks investeeringutoetusi saada. Samuti on hea teada, et 2015. aasta jooksul toimus MAK meetme 4.1 kolm taotlusvooru, järgnenud aastatel aga üks taotlusvoor aasta kohta.