Maaleht

Võistlema võib pakkuda kõiki kombainiga koristatavaid kultuure. Võistlustulle jäävad kultuurid, millega soovib osaleda vähemalt kolm põldu.

Kui mullu panime suurema rõhu nisu kvaliteedile, siis seekord on suunitluseks raps ja selle kvaliteet.

Talirapsi põllud on praegu väga ilusad ja nii mitmeltki paistab vähemalt kuuetonnine saak.

Selleks et osaleda, tuleb välja valida 1–2 oma parimat põldu. Põllu miinimumsuurus on kümme hektarit.

Võistluspõlde külastatakse juulis-augustis. Tulemusi aitavad selgitada kohtunikud ja eksperdid, kelleks on teadurid ja konsulendid. Võitjad selguvad kolme näitaja – saagikuse, tulukuse ja kvaliteedi kokkuvõttes.

Tulemusi ja kogemusi tutvustatakse lõpuseminaril, mis toimub esialgse plaani järgi 27. novembril Jõgeva kultuurikeskuses. Pärast seda on plaanis külastada ka Scanola õlitehast.

Registreerumine: eagro.co/viljelusvoistlus.

Vaata ka www.facebook.com/viljelusvoistlus.