Loomade väljapanek Maamessil võttis enda alla 900 ruutmeetrit. Seal jätkus ruumi ka rahulikele sigadele ning uudishimulikule kitsele. Foto: Raivo Tasso

Maamess muutub järjest rahvusvahelisemaks. Seda külastas koos Virumaa põllumeestega ka ärimeeste delegatsioon Peterburist ja Leningradi oblastist, et taastada omaaegsed tihedad majandussuhted. Meie põllumehi ja toiduainetööstuse juhte huvitab Eestist elanike arvult enam kui kuus korda suurem Leningradi oblasti turg.

Keeld sigu osta pole kellegi huvides

“Loodan, et aasta tagasi Venemaa poolt kinni pandud piirid elussigade ostmisele Eestist avanevad peatselt, kuna praegune olukord ei teeni kummagi riigi põllu- ega ärimeeste huve,” ütleb Leningradi oblasti lihaliidu tegevjuht ja Vsevoložski lihatööstuse peadirektori asetäitja Aleksandr Orlov.

“2011. aastal ostsime Eestist Leningradi oblastisse 400 000 siga, see on väga suur kogus, ja kui piirid elussigade väljaveole Eestist Venemaale kinni läksid, kaotasid sellest kõvasti nii meie tööstused kui ka teie seakasvatajad.”

Orlovi sõnul huvitab Leningradi oblasti põllumehi ka rapsikasvatus, mis neil on siiani üsna tundmatu maa. Virumaa põllumeeste kogemused ja soovitused aitaksid neil rapsikasvatuse käima lükata, töötlemiseks tooksid nad aga rapsiseemne Werolisse, mis jälle omakorda alakoormusega töötab.

Eestis toodetud piim idapiiri taha?

Kahe naabermaa põllu- ja ärimehi kokku viinud Virumaa Põllumeeste Liidu juhatuse esimehe Ülo Niisuke kinnitusel võib olla üsna reaalne seegi, et peatselt hakkavad nad Virumaalt Leedu asemel piima hoopis lähemale, Venesse müüma.

“Meie esimene soov on Venemaale küll piimatooteid müüa, kuid me ei ütle ära ka võimalusest müüa toorpiima,” selgitab ta.

Niisukese sõnul Eesti poolelt toorpiima müügiks Venemaale takistusi ei ole. Seda enam et nad pakuvad ka väga head hinda, 40 senti kilost. Eestis on see praegu 32 senti ja räägitakse suvisest langusest 29 sendile. Venemaa aga nõuab serti­fikaati.

“Vene ärimehed tegid ka ettepaneku koos meie tööstustega avada Peterburis Eesti piimapood, kuna meie piimatooted on seal endiselt kõrges hinnas,“ lisas Niisuke.

Kohtumisel tõusis päevakorda ka meie ökotoodete ja tõuloomade müük Leningradi oblastisse, millest samuti olid idanaabrid piiri tagant ülimalt huvitatud.

“Meie senised kogemused on näidanud, et nad on väga head maksjad, ja seda hirmu, et raha kauba eest saamata jääks, ei tasu nende puhul küll karta,“ märkis Niisuke.KOMMENTAAR

Regina Pihlakas

veterinaar- ja toiduameti osakonnajuhataja

Eesti poolelt toorpiima müügiks Venemaale takistusi pole. Venemaale toorpiima importimiseks on tarvilik veterinaarsertifikaat. Importimise tingimused kehtestab importiv riik ehk siis Venemaa. Veterinaarsertifikaadis kajastuvad loomatervise garantiid ja rahvatervise garantiid (hügieeninõuded jms). Kuna Eesti loomatervisealane olukord on hea ja meie lehmade piim vastab ELi nõuetele, siis võib eeldada, et sertifikaadi väljastamine ei tohiks probleem olla.

Kõik sertifikaadi vormid, millega ELi päritolu toitu ja elusloomi Tolliliitu eksporditakse, lepitakse kokku ELi ja Tolliliidu vahel. Tolliliitu kuuluvad Venemaa, Valgevene ja Kasahstan. Kahjuks
ei ole sertifikaati toorpiima eksportimiseks kokku lepitud.