Foto: Ilmar Saabas

Uus aedhernesort on väga varajane ja suure saagiga, teradel on hea maitse. Uuest sordist varasema õitsemise algusega on Jõgeval aretatud ‘Valma’ (1–3 päeva varasem). ‘Virges’ on aga kuni kolm päeva varasema õitsemise ja kaunasaagi algusega tuntud sordist ‘Early Onward’.

Esimeste kaunade valmimisega jääb Virges’ 4–6 päeva sordist ‘Valma’ hilisemaks, kuid saak on uuel sordil tunduvalt suurem. Sordi ‘Virges’ kaun on pikk, terava otsaga, terade arv kaunas on kuni 10. Keskmise kauna massi ja suure saagiga võistleb uus sort tuntud aedhernesortidega. Sort ‘Virges’ sobib väga hästi kaunakasvatuse süsteemi oma varasuse, ilusa kauna ja hea maitse tõttu.

Tomatisort ‘Evelle’ on kõrgekasvuline (indeterminantne) varane, tärkamisest esimese korjeni 105–110 päeva. Uus sort on suure saagiga. Õiekobar ühe- või kaheharuline. Valmimata vili on rohelise “kraega”, valminult punane, piklikümar, keskmise massiga 80–90 g. Sort on vastupidav haigustele (ka ruugehallitusele) ja viljade lõhenemisele. Sobib kasvatamiseks kevadkasvuhoonetes.

Sordil ‘Evelle’ on viljad kogu taime ulatuses enam-vähem ühesuurused nagu tavaliselt hübriidsortidel, kuid ‘Evelle’ ei ole hübriidsort. Uus sort kuulub kasvutüübilt ühte gruppi Jõgeval aretatud sortidega ‘Vilja’ ja ‘Erk’.

Sealjuures on sordil ‘Evelle’ viljade keskmine kaal väiksem ja kogusaagi ulatuses ühtlasema suurusega, võrreldes eespool mainitud sortidega. Peale selle on uus sort ka varasema saagi valmimisega.