Tütarlaps saunast tulles lastakse voodi kohal läbi linaseriidest, läbi vana kuiva puhta kaadsaharu [püksisääre], et rutemalt mehele saada. Poisslast kasvatõtas läbi kirvesilma, et kõva poiss kasuks, ja tütarlast läbi tõprapasa, et pehme ja nilbe. Kui lats sünnüs, näütüses tütärlats, sis mindas tävvekuu neläpäiv õdago vai üüse sanna ja kistas tedä kolm kõrda läbi meesterahva pökse ja üteldäs tuu toomingu man: “Ilosass, kuulsass, poiste meelest armsass!”
Avalehele
0 Kommentaari