Arno Mikkor
Püha paiga ja aja kohtumises kätkeb veelgi erilisem võimalus ja vägi. Kogukondlike hiiepühadena on märgitud kalendripühasid, soodsa ravitsemise ajana vana kuu neljapäeva ööd. Meie esivanemad olid aastatuhandeid loodusrahvas. Nende argipäev möödus kodumaastikel töötades ning samas sooritati pühi kombetalitusi. Pea kõik eluks vajalik loodi ja hangiti oma kätega. Elu ja surma piir oli sageli habras. Ellujäämiseks ning rahvana kestma jäämiseks tuli oma keskkonda ja ennastki võimalikult hästi tunda ja neid teadmisi kasutada. Tuli leida kohad, mis sobisid hästi maaharimiseks või karjakasvatamiseks või elamiseks, ning välistada sobimatud. Samuti tuli leida kohad tervendamiseks ja pühade pidamiseks. Tuli leida õige tasakaal enda ja looduse vahel. Tuli leida õige mõõt ja vahekord argisele pingutusele ja pühale lõõgastusele.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: