Rahvusvaheline Looduskaitseliit on maailma suurim looduskaitseühendus, mis on aastakümneid suunanud riikide looduskaitsepoliitikat ning mille eestvedamisel on ellu kutsutud ülemaailmsed looduskaitselepped. Seetõttu on lootust, et Eesti ametlik looduskaitse võtab ajapikku samuti omaks pühapaiku puudutavad head rahvusvahelised tavad. Pühapaikade haldamise juhend pole õigusakt, kuid on raamjuhend, mis aitab korraldada pühapaikade kaitset ning vajaduse korral täiendada õigusakte. Juhend toob pühapaikade mõtestamise ja kaitsmise arusaamades kaasa muutuse. Selle kohaselt on pühapaigad põlisrahvaste vanimad looduskaitsealad, kus puutumatu looduskeskkond ning vaimne ja aineline kultuuripärand moodustavad lahutamatu terviku.
Avalehele
0 Kommentaari