Järgmise aasta alguses peaks saama vastuse mitu olulist energiaküsimust. Nii see, kas maagaasi aktsiis kerkib, kui see, kas Eestis hakatakse puidukütusel põhinevat elektrit tootma. Taavi Arus
Muutunud julgeolekusituatsioon on teravalt tõstnud päevakorda energiajulgeoleku küsimuse, mille tagamisel on oluline vähendada sõltuvust Venemaalt imporditavast maagaasist ning seetõttu on Eesti riik otsustanud luua muid maagaasi tarneallikaid. Samas on maagaasi kasutamine järjest vähenenud ning aktsiisi tõstmine langetab tarbimist veelgi. Ohtu kätkeb endas ka maagaasi monopoolne hinnakujundus. Eeltoodust tulenevalt soodustab uue valitsuse otsus tõsta maagaasi aktsiisi Eesti energiajulgeolekut ning aitab tagada energia varustuskindlust. “Kodumaise puitkütuse ulatuslikumat kasutuselevõtmist tuleb soodustada. Imporditavate fossiilkütuste maksustamise kaudu annab riik selge signaali, et kodumaist, keskkonnasõbralikku ressursikasutust energiapuidu näol soovitakse rohkem turule. Seetõttu on oluline selle poliitika jätkamine,” jagab Ants Erik kogu Erametsaliidu seisukohta.
Avalehele
5 Kommentaari
Loe veel: