Eravalduses olevate teede otstes võib kohata üsna eriskummalisi märke ja silte. Nilova
Kuigi seadus nõuab võõral maal viibimiseks luba, eeldatakse, et luba ongi olemas, kui maatükk ei ole piiratud või seal pole eraomandile viitavat silti. Eraldi nõudeid eramaad tähistavate siltide sisule ega vormile õigusaktidega kehtestatud ei ole. Kui omanikul on soov sisenemine oma maale keelata, on üheselt mõistetavalt selgeks keelutähiseks silt kirjaga “X talu maa. Võõrastel viibimine keelatud”. Silti, millel on üksnes kiri “Eramaa”, võib mõista mitmeti. Sellele sildile tasub lisada ka kontaktid, mille abil temaga ühendust saab. Enne kehtinud asjaõigusseaduse kohaselt ei võinud piiramata ja tähistamata kinnisasjal teised isikud omaniku loata viibida päikeseloojangust päikesetõusuni. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse jõustumisega see reegel kaotati. Seega praegu saavad kõrvalised isikud piiramata ja tähistamata eramaal viibida ka öisel ajal.
Avalehele
8 Kommentaari
Loe veel: