SVEN ARBET
Ettepanekute peasiht on toetada nii erametsanduse arengut kui ka elavdada metsandussektori majandustegevust. Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ants Erik selgitab, et ettepanekutega juhitakse tähelepanu keskkonnapiirangute leevendamise vajadusele, metsa- ja maaressursi kasutamise pikaajalise visiooni loomise tähtsusele ning metsandustoetuste olulisusele. Et elavdada füüsiliste isikute metsade majandamist, tuleb kehtestada vähemalt 10% suurune tulumaksusoodustus kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi pealt.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: