Kevadised raadamistööd Linnusaarel, kus muu hulgas tuleb täita ka kunagi kaevatud kuivenduskraavid.
Kaasikjärve raba servaalade taastamise tööd on jõudnud lõpusirgele, Linnusaare raba lääneservas on puistu manipulatsioonidega jõutud laias laastus poole peale ning eesoleval talvel alustatakse Lidaservas kraavide sulgemise töödega. Linnusaare kunagise rabaala taastamine algas käesoleva aasta alguses, kui RMK alustas kokku 77 hektaril raietöid. Kuigi Linnusaare raba taastamine tähendab sisuliselt Eesti ajaloo suurima lageraielangi rajamist, ei taha RMK juhatuse esimees Aigar Kallas seda siiski otsesõnu lageraieks nimetada. Need on looduskaitselistel eesmärkidel tehtud tööd – raiumisega alade lagedaks muutmine, kirjeldab ta rabaalal toimuvat. Kogu projekti eesmärk on viia 625 hektari suurune kunagine rabaala sellisesse konditsiooni, et rabamaastik seal looduslikul moel taastuks.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: