Viio Aitsam
Valitsuselt Riigikogusse arutelule jõudnud “Energiamajanduse arengukava aastani näitab vajadust õpetada lastelastelegi puuriida ladumise oskust. Üldse tuleb hooned alates aastast 2021 ehitada liginullenergiahoonetena. Hoones kulutatud megavattidest peavad saama säästetud negavatid. Riigikogus arutelul olev arengudokument senises metsakasutuses metsaomanikule olulist muutust ei kätke. Pigem, arvestades puidu kasutuselevõtu potentsiaali Balti elektrijaamas, võimalikes koostootmisjaamades, praegu veel fossiilkütustel töötavates kateldes ning puitkütuste ekspordipotentsiaali, annab ENMAK 2030 metsaomanikule signaali, et tuleb valmistuda pakkuma senisest rohkem väheväärtuslikku puitu ja raidmeid. Suur osa energiatootmisel kasutatavast puidust pärineb erametsaomanikelt. Mets on aga metsaomanikule tuluallikas ning praeguses majanduslikus olukorras on omanikule selgelt tulusam kasvatada palgimetsa kui küttepuitu.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: