Ants Erik leiab, et keskkonnamaksust kogutav raha aitaks ühest küljest hüvitada maaomanikele piirangute tõttu saamata jääva tulu, teisalt aitaks see ka korvata meie kõigi jäetavat ökoloogilist jalajälge. Sven Arbet

Tänini on tõesti ühiskond elanud otseses mõttes maaomaniku kulul ehk kõik kulud on maaomaniku kanda, aga hüved kogu ühiskonna või mingite ühiskonna kitsamate gruppide tasuta kasutuses. Kulude all pean silmas konkreetselt maamaksu, taristu korrashoidu, prügi koristamist, ulukikahjusid, järelevalvet, kinnistu hooldamist.

Avalehele
2 Kommentaari
Loe veel: