Selline mõningane nihe eksperthinnangu ja SMI hinnangu vahel on keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialisti Madis Raudsaare sõnul tavapärane, sest eksperthinnangu andmisel kasutab keskkonnaagentuur lageraieteatisi, kõrvutades sealseid andmeid satelliidipiltidelt leitud tekkinud lagedate aladega. Teine peamine raiemahu hindamise allikas on statistiline metsainventeerimine.
Raudsaar tõdeb, et ühe aasta raie hindamiseks pole SMI kõige parem tööriist, mistõttu on keskkonnaagentuuris käimas kaugseire projekt oluliselt kiiremate ja ka täpsemate raieandmete saamiseks.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: