Timberi metsaspetsialistid Kristel Asmer ja Helen Savi ütlevad, et on valmis kliendile lisaks otseselt enampakkumise korraldamisele pakkuma ka nõu ja abi dokumentide vormistamisel.

Kui hind ka nii palju ei kerki, on siiski kindel, et see alghinnast allapoole ei lange, sest kui pakkumisi ei tehta, loetakse enampakkumine luhtunuks ning tasu müügi vahendamise eest ei võeta. Hinna kujunemist saab igaüks Timberi leheküljel reaalajas jälgida ja varjatuks ei jää ka lõpphind.

Timber jääb lepingu täitmist ehk raietööde tegemist jälgima ning vajadusel aitab lahendada tekkida võivaid probleeme, lastes näiteks siluda roopaid.

ASi Timber metsandusspetsialist Helen Savi räägib, et ostjaskonda, kes enampakkumisel metsa raieõigust nende kaudu osta saab, valib ettevõte põhjalikult. Neile on tehtud taustauuring, sh krediidiinfo põhjal riigimaksude tasumise kohta ning pakkuma ei lasta ettevõtteid, kelle vastutusvõimes ei saa kindel olla.

“Timber ei vii lihtsalt ostjat ja müüjat kokku, vaid me saame lepingu üheks osapooleks. Kinnistu omaniku jaoks oleme raieõiguse ostja, ja kuna oleme selles kokkuleppes piltlikult öeldes oma peaga vahel, peame tagama, et partner, kes raieõiguse ostab, oleks usaldusväärne ja vastutustundlik,” selgitab Savi. Selliseid ettevõtteid, kellega AS Timber on lepingud sõlminud ja kelle tööle kvaliteedigarantii antakse, on 200.

Kui enampakkumise aeg saab läbi, aktiveeruvad müüja ja Timberi ning ostja ja Timberi vahelised kolmepoolsed lepingud. See aitab vältida väga paljusid asjaolusid, mis raieõiguse müügil saavad müüja jaoks põhimõtteliselt viltu minna – raha võib maksmata jääda, metsa ülestöötaja võib raiuda üle piiride, tekitada olulise keskkonnakahju jms, mis jääks kõik hiljem omaniku lahendada.

Timber aga jääb lepingu täitmist ehk raietööde tegemist jälgima ning vajadusel aitab lahendada tekkida võivaid probleeme, lastes näiteks siluda roopaid.

Alghind leitakse koos müüjaga


Kui metsaomanik on otsustanud oma metsa raieõiguse Timberi kaudu müüki panna, vaatavad Timberi töötajad kõigepealt üle, kas müüki pandava metsa dokumendid on korras, kas olemas on kehtiv metsamajandamiskava ning metsateatis, ja kui ei ole, aidatakse need hankida. Sellisel juhul antakse ka nõu, milliseid raieid konkreetses metsas on kõige mõttekam teha.

Seejärel otsustatakse koos müüjaga, millisest hinnast enampakkumist alustada. Vajadusel aitavad hinda arvutada Timberi töötajad, tuginedes metsa inventeerimisandmetele ja ka langi asukohale. Viimatimainitust sõltub, kuhu puit edasi transporditakse ja kui suur on selle kulu. Rolli mängib ka, millist sortimenti müüki minevast metsast lõigata saab ja kui lähedal asub selle materjali ostja.

Vahel võib müüjal olla ka endal hinnaootus, ja kui see ei erine 15% sellest, mida annavad inventeerimisandmete põhjal tehtud arvutused, läheb raieõigus niisuguse hinnaga müüki. Pakkumisel selgub, kas läheb kaubaks või ei – kui hind peaks liiga kõrgeks osutuma, ei pruugi pakkumist järgneda.

“Madalam alghind aga tagab turul suurema huvi raieõiguse vastu ja meelitab pakkuma suurema hulga metsafirmasid, mis omakorda tähendab, et hind võib oodatust tublisti kõrgemaks kerkida,” tõdeb Savi.

Üldjuhul ei ole metsa müüki panekuks ja sellele alghinna leidmiseks tarvis metsa kohapeale üle vaatama minna, sest vajalikud andmed on olemas metsaregistris. Küll on aga lepingus punkt, et metsafirma peab enne pakkumise tegemist olema metsa oma silmaga üle vaadanud – see tagab, et ta ei pettu sõlmitavas tehingus.

Timberi metsaspetsialisti Kristel Asmeri sõnul on hinnapakkumise protsess korraldatud nii, et ostja tehingust taganeda ei saa. Kui ta seda siiski peaks tegema ja hiljem loobub ostmisest, peab arvestama trahviga.

Enampakkumisel rohkem potentsiaali


Kogemus näitab, et keskmiselt kerkib hind 30%.

“Näiteks hiljuti olid enampakkumised, kus müügis raieõigused kahel eraldi katastriüksusel Anija vallas – üks alghinnaga 200 000, teine 30 000 eurot, kusjuures algselt oli omanikule kahe peale kokku pakutud 205 000 eurot. Lõpuks võitis omanik selle algselt pakutuga võrreldes 100 000 eurot. Ja seda just tänu sellele, et ta müüs raied eraldi ja läbi Timber.ee enampakkumiskeskkonna,” märgib Asmer. Enampakkumisel on potentsiaali teenida suurem tulu kui otse müües.

Enampakkumise korraldamise eest küsib Timber tasu 5% hinnast, millega raieõigus müüakse ning see lahutatakse summast, mis omanikule üle kantakse. Kui pakkumisi ei tehta, pole müüjal Timberile midagi tarvis maksta.

Enampakkumise lõppedes on raieõiguse ostjal teoreetiliselt võimalik kas või samal päeval kinnistul raiet alustada. Seda aga tingimusel, et raha on müüjale laekunud.