Kuna liinide all olev mets tuleb ohutuse huvides juba varases nooruses maha raiuda, tuleks metsaomanikule saamata jääv tulu hüvitada. Ilmar Saabas

Eesti Erametsaliit on jätkuvalt seisukohal, et plaan, mille järgi hakataks maaomanikele, kelle valdustest läheb läbi elektriliin, gaasitrass või muu tehnorajatis, maksma talumistasu 7,5 protsenti maa maksustamishinnast, on metsaomanike suhtes ebaõiglane, kuna ei korva neile saamata jäävat tulu ligilähedaltki.

“Kui metsast läheb elektriliin läbi, siis sellel maal mets ei kasva,” märgib erametsaliidu juhatuse liige Ants Erik, kes käis hiljuti Riigikogu õiguskomisjonis metsaomanike seisukohti selgitamas.

Erik märgib, et kui eelnõu jõustuks praeguse plaani kohaselt, tähendaks see metsaomanikele aastas keskmiselt 15 euro suurust hüvitist ühelt hektarilt tehnovõrgu alla jäävalt metsamaalt. See summa aga ei korva metsaomanikule saamata jäävat tulu, mida võiks teenida siis, kui trassialusel maal mets kasvada saaks.

Avalehele
0 Kommentaari