Kristiina Viiron SVEN ARBET

Kuna konverentsi põhifookuses oli mets kliimamuutuste võtmes, keskendusidki ettekanded paljus sellele, missugused on need muutused metsale juba olnud, mida saaks nende leevendamiseks ette võtta ning missugune roll sealjuures on metsal.

Selge on teadlaste sõnul see, et kliimamuutuste mõjud metsale, metsa roll kliimamuutuste leevendamises ja kohanemises on omavahel seotud ning neid tuleb kindlasti koos käsitleda.

Üsna üheselt koorus ettekannetest välja ka see, et vaevalt on sealjuures kasu vähikäigu tegemisest. Metsa mõistagi majandada tuleb ning väga oluline on, kuidas raiutud puitu kasutada.

Kui puidu põletamise teema tekitabki “agasid”, siis kindel on, et puidust maja ehitades või mööblit valmistades on oluline panus kliimamuutuste leevendamisse antud.

Loe ka konverentsi Mets blogi!