Illustreerivad tormikahjud. Foto: Kenno Soo

„Täpsem hindamisprotsess on veel käimas, aga hinnanguliselt tekitas torm kahjustusi laiguti 250 hektari suurusel alal. Tormikahjustused ei olnud väga suured: mitmes kohas koristatakse tormis kahjustada saanud mets sanitaarraiega, vaid üksikutel aladel tehakse lageraiet,“ teatas Riigimetsa Majandamise Keskuse kommunikatsiooniosakonna juhataja Kristi Parro.

Tema sõnul tekib tormikahjustusi tekib igal aastal, kuid tänavu on need väikesed. Suuremad tormikahjustused olid riigimetsas 2016. aastal.