Foto: Ain Alvela

Täna oodatakse Tallinnasse Kultuurikatlasse kõiki, kes tunnevad huvi selle vastu, kuidas meil hakatakse lähima kümnendi jooksul metsi majandama – lõpule jõuab enam kui pool aastat kestnud MAK2030 koostamise protsessi esimene etapp ja valmimas on MAK2030 koostamise ettepanek valitsusele. Olulise osa ettepanekust moodustavad kokku kutsutud töörühma sõnastatud 101 metsanduse probleemi, millele MAK2030 koostamisel hakatakse lahendusi otsima

Tutvustamisüritusel võivad osaleda kõik soovijad, üritus ise on jaotatud kolme ossa – MAK2030 seni tehtu ehk MAK2030 koostamise ettepaneku tutvustamine ja paralleelselt ülikoolides tehtud MAK2030 alusuuringu osa – sihtrühmade ja huvigruppide ootustele keskendunud uuringu tutvustamine, teadlaste arutelu metsanduses toimuva kohta ja lõpetuseks erinevate huviliste metsanduse visioonikõned.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialisti Kristel Järve sõnul planeeritakse MAK2030 koostamise ettepaneku viimane ja täielik versioon teavitusürituse ajaks üles panna ka riigi infosüsteemide andmebaasi.

„Pärast infokoosolekut on ettepanek eelnõude infosüsteemis saadaval kuu aega ja kõik võivad sinna omapoolseid ettepanekuid lisada, samal ajal on see ka kooskõlastamiseks teistele ministeeriumitele,” selgitab Kristel Järve edasise protsessi käiku. „Pärast seda vaatame tehtud ettepanekud läbi, võimalusel arvestame neid ehk täiendame MAK2030 ettepanekut ja siis saadame valitsusele. Valitsus otsustab ettepaneku põhjal, kas algatada MAK2030 koostamise protsess.”

Järve usub, et sel aastal selle otsuseni ka valitsuses jõutakse.

Täpsemalt eesseisvast infopäevast rääkides toob ta huvipakkuva ettekandena välja sihtrühmade alusuuringu tutvustuse, mis viidi läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütiku Maie Kiiseli juhtimisel ja kust tuleb välja, miks tekivad metsateemadel konfliktid, millisel pinnal need kõige sagedamini esinevad ja ehk annab see ka osapooltele ainet mõtiskluseks, kuidas neid konflikte edaspidi vältida.

Teadlaste paneeli valiti osavõtjad Järve sõnul nii, et oleks esindatud kõik neli valdkonda (kultuur, majandus, sotsiaal ja ökoloogia) ja et need teadlased ei oleks otseselt metsanduse arengukava senises protsessis osalenud, kuid nende uurimisvaldkond seonduks MAK2030 algatamise töörühmas käsitletud teemadega.

„Teadlased on saanud eelnevalt tutvuda ettepaneku ja kaardistatud probleemidega ning osana paneeliarutelust käsitlevadki oma uurimisvaldkonda puudutavaid probleeme. Samas aga palume neil ka esitada oma nägemuse, milline võiks olla Eesti metsanduse areng pikas perspektiivis nende valdkonnast lähtudes” räägib Kristel Järve. „Eesmärk on kaasata laiemat teadlaste ringkonda ja liikuda senisest veelgi teadmistepõhisema arutelu juurde. See juhatab sisse protsessi teise etapi.“

FOTO: Metsanduse arengukava saab täna Kultuurikatlas vahefiniši. Kuidas sellega edasi minnakse, selgub lähema paari kuu jooksul. Foto: Ain Alvela

Päevakava

(Toimumiskoht: 26.oktoober Kultuurikatel, Tallinn)

09.45–10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00–10.10 Avasõnad (Siim Kiisler, keskkonnaminister).

10.10–10.40 Uuringu „Sihtrühmade ootused metsanduse arengukavale“ tutvustus (Maie Kiisel, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik).

10.40–11.10 Ülevaade MAK2030 koostamise ettepanekust (Kristel Järve, Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja).

11.10–12.10 Metsandusest laiemalt (teadlaste vestlusring). Osalevad:

  • kultuuris Helen Sooväli-Sepping (TLÜ Loodus-ja terviseteaduste instituut ja humanitaarteaduste instituut, keskkonnakorralduse professor), teema: eestlase identiteediloome üldiselt, metsa roll eestlaste kultuuriloos;
  • majanduses Kadri Ukrainski (TÜ teadus- ja innovatsioonipoliitika professor, majandusteadlane), teema: innovatsioon;
  • sotsiaalis Raul Omel (https://www.etis.ee/CV/Raul_Omel/est, EMÜ maamajanduse ökonoomika õppetooli lektor), teema: maapiirkondade tööhõive;
  • ökoloogias Arne Sellin (TÜ ökofüsioloogia professor), teema: kliimamuutuste mõju.

12.10–12.30 Eesti metsa tulevik – minu visioon (lühikõned).

12.30–12.40 Mis saab edasi? (Marku Lamp, Keskkonnaministeeriumi asekantsler)