Metsas Tiit Blaat

Kui kaks kuud tagasi tõime Metsalehe lugejateni rahva arvamuse metsanduses valitsevatest probleemidest, siis nüüd on uut arengukava ette valmistades kirja saanud töörühma sõnastatud probleemid. Töörühm, mis omakorda on jaotatud neljaks alamtöörühmaks, kaardistas kokku 101 probleemi, esile seati nende baasil 12 kõige olulisemat.

Need 12 probleemi annavad keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialisti Kristel Järve sõnul fookuse metsanduse arengukava koostamise ettepanekule.

“See aitab mõista, millised probleemid on teravaimad ja milliste lahendamist oodatakse esmajärjekorras,” selgitab ta.

Puu
Tiit Blaat

Metsanduse arengukava koostamise teises etapis (kestab 2019 kuni 2020) hakkab juhtrühm (selle moodustab keskkonnaminister) kõigile 101 probleemile lahendusi välja töötama. Abimaterjalina kasutatakse Järve sõnul kindlasti ka ülikoolide teadlaste koostatud alusuuringu tulemusi ning eelmise metsanduse arengukava aruannet.

“Ideaalis valmivad seega lahendusstsenaariumid koos mõjude hinnanguga, mis võimaldavad teha teadlikke valikuid ja mille vahel juhtrühm saab valida,” märgib Järve.

Juhtrühm peab ka hindama, kas kõik probleemid on üldse lahendatavad või metsanduse arengukavas lahendatavad.

Prioriteedid peaksid Järve sõnul aga olema need, mille lahendust esmajärjekorras oodatakse.