Jaan Riis tegi ettepaneku viia metsanduse arengukava koostamine läbi põhimõttel „Eestimaa ilu hoieldes”. Foto: Kaido Einama

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp kinnitab, et idee on kaasata MAK2030 alusuuringusse võimalikult palju erinevate valdkondade teadlasi ja huvigruppe.

MAK2030 esimeses etapis organiseeritakse avalikkuse kaasamiseks internetis osalusveeb, ministeeriumis loodud spetsiaalne töörühm hakkab alates 22. märtsist asjaga aktiivselt tegelema, ootab ettepanekuid, korraldab avalikke üritusi, et saada metsateema võimalikult paljudes kohtades ja meie kõigi kõrvades kõlama.

„Kui need mõtted on koondatud ja ministeerium on valmis seda juba eelnõu kujul valitsusele esitama, tekkib veel võimalus parandusettepanekuid teha,” ütleb Lamp.

Teises etapis hinnatakse juba täpsemalt, milline saab olema ühe või teise otsuse mõju. Arengukava koostamise läbiviimiseks moodustatakse juhtrühm, kuhu kuuluvad ametnike ja poliitikute kõrval ka teadlaste, ühiskondlike organisatsioonide ja huvigruppide esindajad. Töörühma esimene kohtumine toimub 22. märtsil, 12. aprillil korraldatakse metsastatistika infopäev, septembriks peaks vabariigi valitsusele esitatama juba MAK2030 koostamise sisuline ettepanek.

Eesmärk on MAK2030 esitada aastal 2020 valitsuse, sealt edasi liigub see juba Riigikogu suurde saali lugemiseks ja kinnitamiseks.

Marku Lamp on seisukohal, et metsanduse arengukava koostamisel ei pea tingimata puhkema suuri poliitilisi võitlusi ja leiab pigem, et kõik on võimalik ja avarad teed on lahti ühiste kokkulepete sõlmides.
MAK2030 töörühma liikmed on leitavad keskkonnaministeeriumi kodulehelt. Töögrupis on ökoloogia, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna ja majandusala spetsialiste.