Kondiauruga töötades laienesid raielangid siiski märksa aeglasemalt kui praegu. Oskar Tõrva / ERM

Lageraie ei tulnud koos sae metsa jõudmisega 1850. aastatel, nagu võiks arvata, vaid juba sajandi alguses, kui hakati ulatuslikult metsi korraldama.
Metsad jagati aastalankideks. Igal aastal raiuti üks lank. Kui raiering sai läbi, ootas ees juba uus mets, mida sai hakata raiuma.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: