Metsakogu esindajaks valitud Ülo Vendland peab arutelu konstruktiivseks, nentides samas, et metsakogu liikmete seas oli mitmeid, kes ei teadnud metsast midagi. Anni Õnneleid

Nendele metsakogus sõnastatud metsanduse probleemide lahenduskäikudele sai iga kogus osalenu anda ka oma poolt- või vastuhääle.

Sajaprotsendiliselt ühte meelt olid metsakogu liikmed kahe lahenduse puhul. Üks neist ei saanud ühtegi poolthäält – keegi polnud päri, et metsa kindlustamise hinda tuleks vähendada.

Teise puhul olid aga kõik ühtviisi nõus, et raieid ja ruumi planeerides peavad seaduses antud suunised piiranguteks olema üheselt mõistetavad.

Avalehele
3 Kommentaari
Loe veel: