Maapinna ettevalmistamine võib olla tehtud taotluse esitamise või sellele eelnenud aastal. Sven Arbet

Neil metsaomanikel, kes kevadel oma metsa uuendasid, on võimalik tehtud tööde eest toetust küsida kuni 10. juulini. Erametsakeskusele saab taotluse esitada läbi e-PRIA portaali või metsaühistu kaudu.

Taotlust tasub esitada läbi metsaühistu, sest siis on toetuse määrad metsaomanikule lausa kaks korda kõrgemad.

Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, maapinna ettevalmistamist ning kuni kolmeaastase metsauuenduse hooldamist.

Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist samal aastal. Maapinna ettevalmistamine võib olla tehtud taotluse esitamise või sellele eelnenud aastal.

Toetust saab küsida metsamaale, mille kohta on metsaregistris kehtivad inventeerimisandmed.

Metsa uuendamise toetuse esimese vooru eelarve on 750 000 eurot. Teine voor avatakse tõenäoliselt detsembris. Täpne tähtaeg ja eelarve kuulutatakse välja suve keskpaigas.

Pärandkultuuri toetuse taotlusi võtab Erametsakeskus vastu kuni 2. juulini.

Toetust saab küsida erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti korrastamiseks, hooldamiseks, säilitamiseks, tähistamiseks, sellele avaliku juurdepääsu tagamiseks, eksponeerimiseks, kaardistamiseks ja arhiivimaterjalide kogumiseks. Toetusmeetme eelarve on 15 000 eurot, töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.

Lisainfot metsatoetuste taotlemise tingimuste kohta leiab erametsaportaalist www.era-mets.ee.

Kertu Kekk, SA Erametsakeskus kommunikatsioonijuht