Raie Otepää linnamäel. Foto: Anni Õnneleid

Sama meelt on ka mitmed teised Otepää elanikud.

Fotodelt paistab mägi tõepoolest lage. Aga ilmneb, et seda vaid n-ö tavavaatleja silma jaoks. Nimelt on keskkonnaamet selleks raieks loa andnud ja nagu ametist teatati, on tööde tegija teinudki kõik täpselt nii, nagu metsateatis sel eraldisel ette näeb.

Keskkonnaameti kommunikatsioonijuht Sille Ader kinnitab, et jah, tegu on sanitaarraiega, mida tehti puude kahjustuste tõttu. Ta lisab, et sanitaarraie korras on lubatud raiuda ka ilma metsata metsamaal paiknevad üksikpuude rinde puud, mis ei ole säilikpuud.

"Kaitse-eeskirja kohaselt tuleb Otepää looduspargis raiete tegemisel jätta raielangile hektari kohta alles vähemalt 20 tihumeetrit puid, mida ei koristata ja mis jäävadki alatiseks metsa," selgitab Sille Ader. "Antud juhul on jäetud langile nõuetekohaselt kasvama tammesid ja vahtraid."

Teatavasti on Otepää linnamägi ka riiklik muinsuskaitsemälestis.

Muinsuskaitseametist teatatakse, et Otepää linnamägi on riikliku kaitse all nii ehitismälestisena (mälestis nr 23235) kui arheoloogiamälestisena (mälestis nr 13160). Mõlema juures on registris ära toodud ka tehtud uuringud.

Muinsuskaitseameti avalike suhete nõuniku Madle Lippuse sõnul on arheoloogiamälestistele üldiselt parem, kui nad jäävad maa sisse ja neid välja ei kaevatagi.

"Meie seisukoht arheoloogiamälestiste, sh linnamägede puhul on, et mida vähem on neil peal haljastust, seda paremad on mälestise säilimistingimused," ütleb Lippus. "Sageli on võsa eemaldamine mälestiselt lausa kohustuslik. Suurte puudega on pisut keerulisem lugu, sest nende puhul võivad juured olla juba kasvanud läbi mälestise ja väljajuurimine võib seda kahjustada."

Selliselt puhkudel väljastab amet kooskõlastuse klausliga, et puid juurida ei tohi ning pärast raiet ei tohi ka pinda mineraliseerida ehk läbi künda.

"Uuringute või plaanidega Otepää linnamäel on nii, et uuringu läbiviimise eeltingimus on uus tekkinud uurimisküsimus, milles selgusele jõudmiseks on kindlasti vaja läbi viia ka uuring," kirjeldab ta olukorda. "Praegu ühtegi sellist uurimisküsimust tõstatunud pole ja nii ei ole ka väga tõenäoline, et seal lähiajal midagi kaevama hakatakse."

Lippus siiski lisab, et liumäge linnamäele ehitada ei saa. Samas teab kohalik rahvas, et ühele mäe lähedal asuvale künkale on tõesti plaanis ehitada suusamägi.

Lisaks kinnitab üks kohalik metsa- ja loodusemees, kes raiekohta üleeile vaatamas käis, et linnamäe langil polnud näha ühtegi puud, mis oleks vastanud seaduses etteantud sanitaarraide nõuetele.