Hooldusraie eesmärk on parandada tulevikupuude kasvutingimusi. Metsaühistu

Tulevikumetsa kujundamine algab juba noorendikueas. Noores metsas tehakse valgustus- või harvendusraiega esimene ja kõige tähtsam valik – otsustatakse, milliste puude valgus- ja toitetingimusi konkureerivaid puid välja raiudes parandada soovitakse. See määrab metsa koosseisu tulevikus, sest vähenenud konkurentsi tingimustes on alles jäänud puudel paremad tingimused kasvamiseks.

Vajalik kuusele ja männile

Eelmisel aastal parima metsamajandaja tiitliga pärjatud Lauri Salumäe sõnul on hooldusraied kõige olulisemad okaspuukultuurides, mis võivad õigeaegse hoolduseta hukka minna – noores eas on nii kuuse kui ka männi kasv lehtpuude omast märksa aeglasem.

Loodusliku uuendusega noorendikes võib hooldusvajadus olla väiksem. Salumäe sõnul on hooldusraie loominguline protsess, mille juures tuleb arvestada eri nüansse nagu kasvukoha eripära, asukoht, metsaomaniku soovid jne.

Maaülikoolis uuriti valgustusraiete majanduslikku mõju 2000. aastate keskel. Tookord leiti, et kulutus tasub end suurema arvestusliku aastatulu näol ära juba kaheksa aastaga. Kuigi noores metsas tehtud raie võib metsaomaniku jaoks esialgu tähendada vaid väljaminekuid, jõuab üha rohkemate metsaomanikeni teadmine, et hooldusraieteta ei ole noorel metsal head väljavaadet väärtuslikuks puistuks kujuneda.

Just praegu on noore metsa hooldamiseks aeg eriti soodne, seda kahel põhjusel. Esiteks on heade kütte- ja paberipuidu hindade tõttu võimalik raiest mõningat tulu teenida juba 20–30aastase metsa hooldamisel.

Teiseks on praegu veel olemas võimalus kuni 30aastase metsa hooldamiseks toetust küsida.

Praegused maaelu arengukavas kokku lepitud toetusmeetmed lõpevad 2020. aastaks. Kas ja kui palju järgmisel perioodil Euroopa Liidu rahast metsakasvatust toetatakse, ei tea praegu veel keegi.

Toetus muudelegi töödele

Erametsakeskusest saab metsahoolduseks toetust küsida 5.–25. veebruarini. Valgustus- ja harvendusraiete tegemiseks kuni 30aastases metsas on toetuseelarves kokku 1,5 miljonit eurot. Toetusmäär on 159 eurot hektari kohta ning varasemad aastad on näidanud, et kõik nõuetekohased hooldusraie toetuse taotlused saavad ka rahastatud.

Taotluse saab esitada metsaühistu kaudu või läbi e-PRIA. Töödega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist.

Metsaühistust saab tööde tegemiseks ka nõu ja juhiseid. Kui endal ei ole aega või jõudu oma metsaga tegelda, korraldavad ühistu spetsialistid teenusena kõik vajalikud tööd ise ära.

Lisaks hooldusraietele saab veebruaris toimuvas metsameetme taotlusvoorus toetust küsida kasvavate puude laasimiseks, ulukikahjustuste ennetamiseks, tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks ning männikärsaka või juurepessu vastase tõrjevahendi soetamiseks. Metsaühistud saavad taotleda toetust ka metsaseadmete ja tarvikute soetamiseks ning metsatulekahju ennetamiseks.

Lisainfot toetuste taotlemise tingimuste kohta saab kohalikust metsaühistust või erametsaportaalist www.eramets.ee. Kui plaanite toetust küsida metsaühistu kaudu, tuleks ühistuga juba varakult ühendust võtta.