Lageraielank võib ületada 7 hektarit juhul, kui raie jääb ühe metsaeraldise piiresse. Tiit Blaat

Üks sagedamini kõlavaid küsimusi puudutab lageraielankide suurust.

Kas need, inimsilmale suured lagedaks võetud alad on ikka seaduspärased? Ja miks tehakse langi kõrval, kus vaevalt on uus mets kasvama hakanud, juba järgmine lageraie? Üldse tundub paljudele, et metsa raiutakse Eestis praegu lubamatult palju. On see nii?

Avalehele
36 Kommentaari
Loe veel: