Raie keelamiseks on konkreetsed põhjused. Sihtkaitsevööndis reeglina raiuda ei tohi. Eero Vabamägi

Kui kusagil avastatakse raie, mida arvatakse tehtavat mingil moel seadusest kõrvale hiilides, kiputakse esimese asjana näpuga näitama keskkonnaameti peale, sest teatakse, et just see ametkond väljastab metsateatisi.

Siinjuures tasub märkida, et keskkonnaametil siin väga laia n-ö loomingulist otsustusruumi ei olegi – raieload tuleb välja anda ikkagi nii, nagu metsaseadus ja teised seadusandlikud dokumendid ette näevad.

Avalehele
3 Kommentaari
Loe veel: