Foto: erakogu

Riigimetsa majandamise keskusega 21. juunil 2017 kokkuleppe sõlminud inimesed, keda oleks tulnud lepingu järgi raietest kuu aega ette teavitada, said möödunud nädala keskpaigas alanud töödest teada harvesteri eel kohale sõitnud metsameest kohates.

„7. veebruaril kella nelja ajal saan teada, et RMK on teinud ettevalmistused (alusmetsa puhastamine võsast) minu lähedal asuvatel lankidel, kuhu sel aastal raied plaanitud,“ kirjeldab RMKga kokkuleppe sõlminud kohaliku MTÜ esindaja Annika Blum toimunut.

„Astun uksest välja 17:15 paiku, et minna tehtud töid vaatama. Kohtun teel juhuslikul RMK autoga. Aken lastakse alla ja selgub, et algavad raied, harvester lõpetab poolelioleva töö ja liigub siia. Imestan, sest kaasamiskokkuleppe kohaselt pean saama teavituse hiljemalt kuu enne tööde algust oma mailiaadressile. Enne raieid on lepingu järgi seatud, et käime RMKga langid läbi ja märgime ära kindlasti säilitamisele kuuluvad puud," kirjutab Blum.

"Pool aastat koostööd ja ühiselt sõlmitud kaasamiskokkulepe, mida RMK leheveergudel ja oma kodulehel hea koostöö näitena kajastas ja mida kiitsime meiegi, suruti tuimalt tugevama jõu diktaadi all loetud tundidesse," märgib Blum.

Ühekordne inimlik eksimus

RMK sõlmis kohaliku kogukonnaga kokkuleppe kümneks aastaks ning järgmine raietöö on plaanis 2020. aastal. RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai vabandas ning selgitas, et e-kiri jäi saatmata inimliku eksimuse tõttu.

Kuna kogukonna kaasamine on üks säästva metsanduse sertifikaadi (FSC) väljastamise tingimustest, on RMK, sertifikaati säilitada soovides, kohustatud kohalikega koostööd tegema. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks edastas RMK eksimused säästva metsanduse sertifikaadi (FSC) audiitoritele OÜ NEPConis.