Kuna lank asus küllaltki tee lähedal, lõigati sealt kaht sorti materjali – paberit ja energiapuitu. Kristiina Viiron

Vardi Metsaseltsi õppepäeval aprilli alguses näidati, kuidas teha harvendusraiet põllule kasvanud kaasikus. Tegu oli ligi 30aastase tiheda puhtpuistuga, mis oli hakanud kasvama omal käel.
Taavi Ehrpais rääkis sedagi, et kõige õigem oleks teha sellises väga tihedas hooldamata kasemetsas kõigepealt mittelikviidne harvendusraie, jättes puistu sel juhul veidikese praegusest tihedamaks. Saades ruumi ja valgust, hakkab kask võra ja jämedust kasvatama.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: