Võitjameeskond Local CO2, Local Offset kavatseb luua platvormi, kus ettevõtted saaks erametsa- omanikelt osta CO2 kvooti. Maido Parv

Võitjaks kuulutati Local CO2, Local Offseti loodav platvorm, mis viib kokku erametsaomanikud ja vastutustundlikud ettevõtted, et võimaldada ettevõtetel oma CO2-emissioone neutraliseerida Eestis kohapeal.
Teisisõnu saaks ettevõtted metsaomanikelt, kes oma metsas lageraie tegemata jätavad, osta süsinikukvoote, et enda tekitatavaid emissioone seeläbi neutraliseerida.
Väga tõenäoliselt ei jää n-ö sahtlisse ka Eesti Puitmajaliidu eestvedamisel moodustatud meeskonna Virtual Factory loodud digilahendus, mis koondab siinsete majatehaste ressursid ühe virtuaalse tehase alla. See võimaldaks näiteks üheskoos täita suuri ehitustellimusi.

Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: