Metsaomanike seas läbi viidud küsitlusest selgus, et nad on valdavalt teinud oma metsas hooldusraied (71%) ning märgatavalt vähem uuendusraied (46%). Mari Kartau

Tallinna Ülikool viis metsaomanike seas läbi uuringu, kus muu hulgas küsiti neilt ka hinnanguid metsandussektori probleemide kohta.

Selgus, et metsaomanikud ootavad suuremat riigipoolset kontrolli ning on päri ka kohustusliku raierahu kehtestamisega.

Viimastel aastatel metsade ümber toimunud avalik arutelu ei ole metsaomanikel sugugi mööda külgi alla jooksnud – 56% vastanutest ütles, et see on mõjutanud neid metsi loodussõbralikumalt majandama, 41% aga majandamisest hoopis loobuma.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: