Väga tuntud ja hinnatud oli pärast sõda Viljandis matemaatikaõpetaja Boris Henrichson, kes õpetas seda keerulist ainet Viljandi II keskkoolis (hiljem taas Viljandi maagümnaasium). Paljudel tema õpilastel tuli teha Tartu Riiklikku Ülikooli või Tallinna Polütehnilisse Instituuti astumiseks suuline matemaatikaeksam. Kui üliõpilaskandidaadilt päriti, kes talle Viljandis matemaatikat õpetas ja kui too vastas, et Boris Henrichson, küsis õppejõud kohe hinnetelehe ning lausus lugupidavalt: “Noh, siis on asi selge.” Ja pani eksamilehele hinde viis.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: