10 aastat kuulmispuudega inimeste tegevusest Võrumaal


Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu aastapäeval osalejad
Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu aastapäeval osalejadEestielu

Kultuurimaja Kannel saali oli 16. märtsil kogunenud arvukalt inimesi, kes omavahel pisut valjemini rääkisid!

Tegemist oli kuulmispuudega inimestega, kes olid tulnud Võrumaa VaegkuuljateÜhingu aastapäeva koosolekule.

10 aastat tagasi, 1. märtsil 2001pandi alus Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu loomisele. Külalistena võtsid ühingu asutamisest osa ka Rootsist Värmlandi Vaegkuuljate Ühingu esindajad. Eesti Vaegkuuljate Ühingu esimehe Uno Taimla juhendamisel võeti vastu ühingu põhikiri ja koostati asutamisdokumendid.Ühingu juhtimiseks valiti juhatusse: Kalle Arumäe, Johannes Siidra ja TõnisÜletee. Kümne tegevusaasta jooksul on juhatuse liikmeks olnud mitmeid tublisid vaegkuuljaid. Nende aastate sees on läbiviidud kuulmisabi- ja tervise teemalisi loenguid, õpitud kuuldeaparaatidekasutamist jm. Ühingu tegevust on toetanud Võru Linnavalitsus ja Hasartmängu Nõukogu. Selleks tuli koostada tegevuskavasid ja projekte. Igal aastal on maakonnas saanud uue kuuldeaparaadi 75–80 vaegkuuljat. Hea koostöö on olnud Võru linna ja maavalitsusega ning Võrumaa Haigla kõrvaarstidega.

Ühingu esimees Johannes Siidra on lahendanud ka kuuldeaparaatide hoolduse ja remondi-küsimusi koostöös Tartu TÜK Kuulmiskeskusega. Liikmetele on kõige meeldejäävamad olnud ekskursioonid Eestimaa kaunimatesse paikadesse, näituste ja muuseumide külastused ning suvelaagrid turismitaludes. Kasulikud on olnud ühisüritused Põlva-, Viljandi- ja Valga Vaegkuuljate Ühinguga. On välja antud oma ühingut tutvustatavaid voldikuid. Vajalikku infot saab ka Janno Kuuse poolt toimetatud kodulehelt http://www.vorumaavk.ee .

Kümne aastaga on ühingu liikmete arv suurenenud 43 liikmeni. Nende seas on ka tublisid noori: Hele-Mall Pruus, Aivi Saliste, Katrin Lapina, Janno Kuus jt. Aastapäeva ürituseks anti välja ka ühingu infoleht „10 aastat VõrumaaVaegkuuljate Ühingut“ Ühingu tegevuste läbiviimine on saanud võimalikuks tänu juhatuse liikmete ja kümme aastat ühingut juhtinud Johannes Siidra tänuväärsele tööle, samuti ka Võrumaa Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Vaegkuuljate Liidu mõistvale koostööle.

Aastapäevakoosolekul peeti meeles ühingu asutajaliikmeid. Vaegkuuljate Liidu TÄNUKIRJA ja rahalise toetuse andis üle EVL Juhatuse esimees Andrus Helenurm. Tunnustust kuulmispuudega inimeste heaks tehtavas töös avaldasid Võru linnapea Ülo Tulik, abilinnapea Jüri Kaver ja sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks. Võrumaa Puuetega Inimeste Koja juhataja Väino Marjak tänas samuti meeldiva ühise koostöö eest. Johannes Siidral tuli vastu võtta veel õnnitlusi ja häid soove Valga VÜ esinaiseltVaike Visnapuult ja Põlva VÜ juhatuse liikmelt Milvi Ojaverelt.

Soovime Võrumaa vaegkuuljaile tegusaid ettevõtmisi ka järgnevatel aastakümnetel!