80 aastat kodukaunistamise aasta väljakuulutamisest

 (2)
80 aastat kodukaunistamise aasta väljakuulutamisest
Majavärvimise kursus Mäliste külas Tiidu talus.Foto: Märjamaa Nädalaleht

80 aastat tagasi ehk 1936. aastal kuulutati välja Eesti Vabariigis üleriigiline kodukaunistamise hoogtööaasta.

Aadu Parnabas kirjutab oma mälestustes: „Velise vallas oli nõustajaks Elmar Toots. Noormees lõpetas 1933. aastal Vahi aianduskooli. Tema oli sel ajal ainuke aianduse alal hariduse saanud kohalik noor. Koduümbrust korrastati kavakindlalt. Kasutades ilupuude ja põõsaste kõrval rohkesti viljapuid, marjapõõsaid ning asutades köögiviljaaedu. Organiseeriti ka Velise aianduse- ja mesindusring.

Esimeseks ettevõtmiseks oli aedades olemasolevate õunapuude ja marjapõõsaste harvendamine ja lõikamine. Samaaegselt hakati istutama ka uusi puid ja põõsaid. Istutusmaterjal saadi põhiliselt Jüri Tiitsu puukoolist Sulult. Tehti hoolega taimekaitsetöid ning pritsimisi.

Algas ka taluõuede ja ümbruse heakorrastamine. Mitmetele taludele sai valmistatud vastavad plaanid. Istutusmaterjal telliti Tartust ja toodi Vana-Vigalast aianduse puukoolist. Paljudes taludes olid ka mesipered ja nende hooldamiseks vajati samuti nõu. Aianduse – mesinduse ringi aktiiv asus Mäliste ja Aravere külas.

Eesrindlikumad olid: Salumäe talust Johnson, Sikenda talust Miil, Aadu talust Looring, Hansu talust A. Eelma, Tiidu talust T. Eelma, Treieri talust Lensman.

Ringi tegevuse käigus sai korraldatud kahed hoonete värvimise kursused. Ühed Mäliste külas Tiidu talus ja teised Päärdus Tisleri talus. Elmar Toots käis igas aias üks kord kuus. Tegevus lõppes 1940. aasta suvel.”