Abrukal ja Kesselaiul käib mesilaste tõuaretus


Mesilaste suremine
MesilasedFoto: Raivo Tasso

Saare maakonnas asuvad Abruka saar ja Kesselaid on Eestis väheseid kohti, mis sobivad mesilaste tõuaretuseks.

Eesti kliimas on mesilaste säilimiseks suur tähtsus nende talvitumisvõimel ja selleks, et mesilad sobivatest mesilindudest tühjaks ei jääks, tegutseb Eestis mesilaste tõuaretuse selts.

Mesilaste tõuaretuseks kasutatakse Eesti laidusid. Näiteks Kesselaid on buckfasti mesilaste paarlaks, Piirissaar aga itaalia mesilastele. Kraini mesilaste paarumisalaks on Abruka saar.

Mesilasema viljastumine toimub kõrges õhus ja erinevate isamesilastega. Inimestel aga on väga raske sellesse sekkuda ja mesilasemasid just aretajate arvates õigete leskedega paaruma panna. Kuna on teada, et lesed vee kohale ei lenda, siis viiakse aretuseks mõeldud mesilaspered saartele või laidudele, kus teisi mesilasperesid ei ole.

Sellega tagatakse, et seal on ainult aretuseks meelepärased lesed. Mõne aja pärast tuuakse saarele mesilasemad ja nii aretus toimubki. Ühe lesepere kohta võib korraga paaruma panna kuni 25 mesilasema.