Audevälja elanikud kaebasid valla kruusakarjääri pärast kohtusse

 (1)
AS Kiirkandur kruusakarjäär Audevälja külas Padise vallas
AS Kiirkandur kruusakarjäär Audevälja külas Padise vallasFoto: Sven Arbet

Audevälja küla kogukond pöördus oma õiguste kaitseks kohtusse, et vaidlustada vallavolikogu poolt 18. detsembril 2013 tehtud otsus, mis lubab juba neljanda kruusakarjääri rajamist piirkonda.

Vaidlustajad leiavad, et oma otsusega eiras volikogu Audevälja piirkonna elanike ja kinnistuomanike enamuse seisukohta. Kooskõlastus järjekordsele, vähemalt 15 aastaks väljastatavale kaevandamisloale anti ilma ühegi omavalitsuse poolt algatatud lisatingimuseta, ilma jätkusuutlikku planeerimiseta ning ilma kõiki osapooli kaasava kokkuleppeta, mida kogukond on aastate jooksul korduvalt palunud. Enne otsuse langetamist ei korraldanud omavalitsus ühtki leevendavate meetmete leidmiseks algatatud avalikku arutelu ega ümarlauda.

Volikogu õigusnõustaja hinnangul on kõik isikud saanud oma seisukohti korduvalt esitada, nendega on arvestatud ning volikogu otsus on piisavalt motiveeritud. Samuti leitakse, et volikogu otsus kui menetlustoiming pole iseseisvalt vaidlustatatav.

Määruskaebuse vaatab Tallinna Halduskohus läbi ilmselt veel veebruaris. Kui halduskohus otsustab määruskaebuse jätta rahuldamata, vaatab selle läbi Tallinna Ringkonnakohus tõenäoliselt märtsis.