Auto omaalgatuslik lammutamine on seadusega keelatud - kuidas romust vabaneda?

 (195)
Võru Romu Ring
RomudFoto: Marko Jakobi

Kui ei taheta, et sõidukile, mille viimane liikluskindlustus lõppes 12 kuu eest, ei rakendataks sundkindlustust, siis on kolm võimalust - tuleb sõlmida liikluskindlustus, sõiduk ajutiselt registrist kustutada või see registrist lõplikult kustutada.

Kui aga auto pole enam sõidukõlbulik ning ei oma ka kehtivat tehnilise ülevaatuseläbimise märget, siis tuleb see viia ühte 36-st Eestis asuvasse litsentsi ja jäätmeluba omavasse autolammutuskotta. . Põlva maakonnalehe küsimustele vastas Mammaste Autolammutuse juhataja Mait Koosa.

Iselammutatud sõidukit ei saa registrist kustutada

Kahjuks on autoomanike seas levinud väärarusaam ,et autoromu on isiklik vara, millega omanik võib peale hakata ükskõik mida. Samuti pole omanikud tihti kursis, kuidas tuleks romuks muutunud auto puhul toimida. Seetõttu püütakse autoromust vahel lahti saada lammutamisega, aga ka illegaalsele autolammutajale müües või metsa alla toimetades.

Iselammutatud sõidukit ei saa aga registrist kustutada ning selline tegevus on seadusega keelatud ja karistatav. Reaalselt mitte olemasoleva, kuid liiklusregistrist kustutamata jäänud sõiduki küsimuses soovitab Autolammutuste Liidu koduleht pöörduda Keskkonnainspektsiooni poole, sest antud valdkonda reguleerib jäätmeseadus.

Lammutustõendite edastamine ARK-ile toimub elektrooniliselt

Ikkagi tullakse pärast autoga nii-öelda ühele poole saamist autolammutusse ja küsitakse lammutustõendit. Mait Koosa Mammaste Autolammutusest nentis aga, et nemad ei saa aidata, sest kustutavad registrist ainult neid sõidukeid, mis on autolammutusse toodud. Koosa lisas, et sõiduki lammutustõendi, registreerimistunnistuse ja auto registreerimisnumbritega inimeste jooksutamine on jäänud mõne aastatagusesse minevikku. Nimelt on lammutuskojad sõlminud Maanteeameti registriosakonnaga andmesidelepingud, mille tulemusena toimub lammutustõendite edastamine elektrooniliselt otse registriosakonda.

Autoromu on ohtlik jääde

Autoromu on seaduse järgi ohtlik jääde ning kehtiva jäätmete käitlemise korra järgi on eraisikul keelatud ilma vastava loatasõidukit lammutada või jupphaaval maha müüa. Seega tuleb kõigis küsimustes otsida infot Autolammutuste Liidu kodulehelt või pöörduda konkreetse litsentseeritud ja jäätmekäitlusluba omava autolammutuskoja poole.

Autolammutusse toodav auto peab olema komplektne

Koosa rõhutas, et autolammutusse toodav auto peab olema komplektne .Autolammutuste Liidu kodulehe andmetel peavad jäätmekäitlejale üleantaval autol olema selle mootorsõiduki komplektis olnud materjalimahukuselt või tehniliselt olulised osad nagu kere, sillad, mootor, käigukast, katalüsaator või elektrooniline juhtplokk. Transpordi lepivad tavaliselt omavahel kokku nii sõiduki omanik kui konkreetne lammutuskoda, kuhu pöördutakse. «Praktikas toimubki see kaheti, kui omanikul on sõiduk veel tänavalegaalne ehk omab liikluskindlustust ja tehnilist ülevaatust, siis üldjuhul viiakse sõiduk ise lammutuskotta. Kui aga on juhtunud näiteks liiklusõnnetus, siis on selge, et tellitakse transport lammutuskoja poolt. Transporti tellitakse tihti ka juhtudel, kui sõiduk on seisma jäänud ning omanik otsustanud sellest vabaneda ja selgub, et pole enam kehtivat liikluskindlustustega tehnilist ülevaatust,» kirjutab Autolammutuste Liidu juhatuse liige Riho Seppet kodulehel.

Autoromu ostetakse kas kokkuleppe- või vanaraua hinnaga

Loe veel

Kui lammutusse antaval romuautol on positiivne väärtus, saab alati kokkuleppele, mis hinnaga autolammutus selle ostab. Mait Koosa Mammaste Autolammutusest märkis, et hindamise tulemusel selgub, millise hinnaga autolammutus romu ostab, kas suurema väärtusega kui hetkel kehtiv vanametalli turuhind või mitte. Autolammutuste Liidu kodulehelt on lugeda, et kui romuauto on null või negatiivse väärtusega, võtab autolammutus selle küll vastu, kuid osapooltel tuleb leida kompromiss transpordi osas. Vastuvõtutasu võib omanikult küsida juhul, kui üleantaval romuautol puuduvad olulised osad(nt kere, sillad, mootor, käigukast, katalüsaator, elektrooniline juhtplokk jne) või kui see sisaldab kõrvalisi materjale, sh jäätmeid, mis on sinna hiljem lisatud. Autolammutuste Liidu andmetel on enamik autode maaletoojad sõlminud tootjavastutuse põhimõttest lähtuvalt lepingud Autolammutuste Liiduga ,kelle liikmed kasutavad nõuetekohast tehnoloogiat kõikide vedelike eemaldamiseks ja sõidukite keskkonnaohutuks lammutamiseks.

Kuidas toimida romuks muutunud sõidukiga?

Autolammutuste Liidu koduleht soovitab romusõidukiks muutunud autoga käituda alljärgnevalt:

• tühjendada auto sinna mittekuuluvatest esemetest;

• võtta kaasa auto dokumendid;

• toimetada auto lähimasse jäätmeluba omavasse lammutuskotta (jäätmeluba omavate lammutuskodade nimekirja leiab aadressidelt www.amtel.ee või www.elv.ee;

• säilitada sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid.

Romusõiduki üleandmise eest autode maaletoojale või lammutuskotta omaniku käest tasu ei küsita.