Digiturbe spetsialist: kaitse oma last küberkiusamise eest


Mobiiltelefoniga helistamine
Foto on illustratiivne.Foto: Tanel Meos

Möödunud aastal pöörduti Politsei- ja Piirivalveameti veebikonstaablite poole enam kui 5600 abipalvega, millest iga teine oli seotud küberkiusamisega. See näitab, et digitaalsete abivahendite abil korduvalt ja tahtlikult läbi viidav kiusamise alaliik on Eestis terav probleem, millega toime tulemiseks on oskused ja teadmised sageli puudulikud.

Virtuaalne kiusamine toimub veebikeskkonnas ja on seotud erinevate nutiseadmete laia leviku ja võrgusuhtluse populaarsuse kasvuga. Küberkiusamise suhtes on eriti haavatavad alaealised, kes alustavad interneti kasutamist juba eelkoolieas. See tõstab õigustatult esile internetiturvalisuse problemaatika.

Lastel jääb sageli vajaka arusaamast, et nii nagu reaalses elus, tuleb ka internetis käitudes olla ettevaatlik ja teiste inimeste suhtes sõbralik. Veebikonstaablite kogemusel taandub enamik alaealistega seotud küberkiusamise juhtumeid isiklikule tasandile ja noorte suhtlemisprobleemidele, mille tulemusena langeb kiusatav solvamise, ähvardamise, alavääristamise või ignoreerimise osaliseks. Küberkiusamine toimub enamasti virtuaalsetes suhtluskanalites, kus on levinud ka teise inimese nimele tehtud libakontod, kuhu pannakse üles halvustavat, väära ja tihti ebatsensuurset infot.

Loe edasi Lääne Elust.