Elumaja juures omavoliliselt puid raiunud mehed jäid karistuseta

 (24)
Kultuurikilomeeter on suletud
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

Raplamaal Kuusikul olid Sireli 4 kortermaja elanikud jahmunud, kui ühel päeval olid nende maja ümbrust ehtinud kaks kastanipuud maha raiutud. Kuigi külameestel, kelle temp see oli, raieluba polnud, jäid nad seekord karistuseta.

Nördinud majaelanik ütleb, et juba varem korraldati majas koosolekuid, kus lepiti kokku, et ollakse kategooriliselt ilusate ja noorte puude maha raiumise vastu.

Kaks neljakümnendates eluaastates meest, kellel sama majaelaniku sõnul on pehmelt öeldes mitte kõige viisakamad elukombed, nii aga ei arvanud ning olid juba ammu pähe võtnud puud maha raiuda. Luba olid nad selleks ka juba ammu soovinud.

"Need puud olid meie maja iludused, lapsed käisid siin kastaneid korjamas," nendib anonüümseks jääda sooviv Kuusiku elanik. Majarahvas on kurb, et kastanid omavoliliselt maha saeti ja pöördusid murega Rapla vallavalitsusse.

Tiheasustusalal asuvate üksikpuude, põõsaste ja okste raiet reguleerib kohalik omavalitsus, kes kehtestab selleks loa andmise tingimused ja korra.

Rapla valla heakorraspetsialist Sirle Sule nendib, et raietöödele oleks pidanud eelnema raieloa taotlus.

Loe pikemalt 13. aprilli Raplamaa Sõnumitest.