Ettevõtjad õppisid tundma isiksuste maagilist maailma


Konsultandidkoolitajad Signe Valsberg ja Kati Kreis rääkisid Märjamaa Ettevõtjate Ühenduse liikmetele isiksuste erinevustest ning kuidas seda töös ja juhtimisel arvestada. Foto: Reet Saar
Konsultandidkoolitajad Signe Valsberg ja Kati Kreis rääkisid Märjamaa Ettevõtjate Ühenduse liikmetele isiksuste erinevustest ning kuidas seda töös ja juhtimisel arvestada. Foto: Reet SaarMärjamaa Nädalaleht

Inimestena oleme kõik väga erinevad, aga kuidas seda teadmist rakendada, sellest räägiti Märjamaa Ettevõtjate Piirkondliku Ühenduse liikmetele lühikoolitusel.

Koolitus- ja konsultatsioonifirma A eternum s äravad p sühholoogid Kati Kreis ja Signe Valsberg avasid teemat „Isiksuste maagiline maailm - meie erinevuste põhjused ja sellest tulenevalt inimeste mõjutamine".

Koolituse eesmärgiks oli aidata igaühel mõista iseend ja meid ümbritsevate inimeste käitumist, seeläbi kasvatada tolerantsust teistsuguse suhtes ja saadud teadmisi kasutades suurendada enda juhtimisvõimekust - kuidas mõjutada või juhtida erinevaid isiksusetüüpe.

Ettekandes käsitletud mudelid põhinesid sellisel psühholoogia kaasaegsel rakendusharul nagu NLP (neurolingvistiline programmeerimine), mis põhjendab, kuidas on seotud inimese mõtlemisprotsesid, keeleline eneseväljendus ja temale ainuomane tegutsemislaad. Koolitajate sõnul aitab NLP meil mõista oma käitumise ajendeid. Inimeste psühhofüsioloogiliste iseärastuste metaprogramme on kaardistatud üle 50, koolitusel käsitleti neist kaheksat, milles iga skaala otspunktiks on vastandlikud omadused.

Näiteks tempo metaprogrammi skaala otsteks on kiire ja aeglane. Mõni inimene on loomult kiirem, teine aeglasem, ja seda väga palju muuta ei anna, sest siis võivad hakata töös vead tulema. Toonitati, et üks omadus pole teisest parem, kuid sõltuvalt töö iseloomust ei sobi iga inimene igasse organisatsiooni või ametikohale. Tööl võetaksegi võrdlemise aluseks sageli organisatsiooni raamid, mille sisse kõik organisatsiooni liikmed peavad mahtuma. Eristuja tunneb end ise kehvasti või talle antakse märku, et ta ei sobitu sellesse keskkonda.

Koolitus kulges elavas täiendavate küsimuste ja arutluste õhkkonnas, nii et kolm kokkulepitud tundi möödusid lennates. Esinejad avaldasid lootust, et saadud teadmised aitavad kuulajatel oma igapäevatöös paremini hakkama saada.

Aastal 2000 moodustatud MEPÜ on oma liikmetele korraldanud silmaringi laiendavaid koolitusi. MEPÜ ja Velise KHSi järgmine ühine loeng on juba 7. novembril, kui Garri Raagma räägib ettevõtluse võimalikkusest ja võimalustest maapiirkonnas.