Harjumaa suurim hülgeala on Malusi saartel

 (1)
Tallinna Loomaaed
HallhüljesFoto: Rauno Volmar

Lõppev talv kimbutas hülgeid napi jääkattega. Kui jääd on vähe, poegivad Harjumaa hülged saartele või laidudele, aga võivad ette võtta ka rännaku Venemaale, et poegida seal.

„Harjumaa ei ole oma ranniku iseloomu tõttu hüljestele kuigi sobiv elupaik – neile sobivad väikesed laiud ja avameremadalikud. Nii ongi enamus olemasolevatest ka hüljeste poolt kasutuses: neid võib leida Osmussaare rannakividelt, Krassi saarelt, Naissaare, Aegna ja Keri rannakividelt ning Kolga lahe madalikelt,“ selgitab mereimetajate ekspert Mart Jüssi.

Harjumaal elab valdavalt hallhüljes, viiger on vähese arvukuse tõttu taandunud Väinamerre. „Kuna elupaiku palju pole, on ka hüljeste arv madal – kokku loendame kogu Soome lahe rannikul umbes 250 isendit. Praegune suurim hülgeala Harjumaal on Malusi ümber, kus võib korraga kivide otsas olla mitukümmend looma,“ väidab Jüssi.

Malusi saared asuvad Jõelähtme vallas. Kokku on saari kolm: Põhja-Malusi (3,12 ha), Lõuna-Malusi (7,02 ha) ning Vahekari (1,38 ha).

Loe edasi Harju Elust.