Ilmus raamat Haaslava karskusseltsist Priius


Ilmus raamat Haaslava karskusseltsist Priius
Teataja

Mõni nädal tagasi jõudis lugejani raamat „Haaslava karskusselts Priius". Kirjatöö eesmärk oli jäädvustada ja säilitada Haaslava valla kultuuripärandit. „Priiuse" lugu sai kaante vahele Tartu trükikojas „Greif" ja kokku trükiti 500 eksemplari.

Karskusseltsist „Priius" pajatav raamat on neljas Haaslava valla ajalooteemaline kirjatöö. Varem on trükivalgust näinud „Kaitseliit Haaslaval 1925-1940" (2002. aastal), „Seltsielu Haaslaval 1901-1940" (2005. aastal) ja „Hariduselu Haaslava aastani 1945" (2010. aastal).

Karskusseltsi „Priius" loo kirjutamine võttis aega kolm aastat, materjale sai selleks kogutud kümmekond aastat. Raamatus on kirjas seltsi loomine, erinevad üritused ja ettevõtmised, liikmete nimekiri, osakondade lood aastatest 1901-1944 ja pisut ka Eesti karskusliikumise tegemistest. Läbivaks ja peamiseks teemaks on Haaslava karsklaste võitlus, nagu seda 100 aastat tagasi öeldi - „viinakuradi ja selle kummardajate vastu."

Kirjatöö valmimisel aitasid mind paljud tublid inimesed. Keeletoimetaja töö tegi ära Sillaotsa kooli õpetaja Anne Grigorjeva, küljendasid Andrus Lummo ja Kristiina Taaramäe. Suulisi mälestusi jagasid ja fotosid või dokumente andsid kasutada Niina Härm, Aino Kiin, Kalli Kobin (USA-s), Ilme Kroodo, Päivu Kull, Lembit Kõõra, Mart Ladva (Soomes), Tiiu Malm, Karl Meinhard, Karl Pihlapuu, Helene Rattassepp, Liivi Sepp, Leida Zoober ja Ilmar Voltri.

Trükkimise kulud katsid Haaslava Vallavalitsus ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Küljendamise ja muud kulud kandsid kohalikud firmad ja eraisikutest annetajad. Raamatu väljaandmist toetasid Sahkar OÜ, Männiku Piim OÜ, Baltoil AS, Laur ja Pojad OÜ, Lepasalu TKM OÜ, Lihaveised OÜ, Lukerol OÜ, Lumina Metall OÜ, Marjamaa talu, Ojamaa talu, Uniro Grupp OÜ, Unipetrol OÜ, perekond Annamaa, perekond Dubolazov, perekond Hint, Heino Härm, perekond Jansen, perekond Kaljuste, Ülo Kruus, Enn Kull, Heiki Kõõra, perekond Laugma, Priit Lomp, perekond Lukas, Tiiu Malm, Erki Nisu, Aldo Otsa, Maie Otsa, Heldur Peterson, Urmas Pleksner, perekond Randla, perekond Raudseping, Urmas Roots, Aarne Saar, perekond Saarkivi, perekond Säga, Tõnu-Mato Soomre ja perekond Vään.

Siinkohal Teile kõigile veelkord suur tänu ja sügav kummardus. Loodan, et eelmise sajandi alguse kirju elupildi nautimine pakub Teile huvi ja lõbu ning on kohati äratuntav ja õpetlik.
______________________________________________________________________

Lugeja mõtteid

Ülimalt väärtuslik on ajaloosündmuste edasikandmine järeletulevatele põlvedele, parim viis selleks on raamat. Kohalikku elu-olu kajastavatel ajalooraamatutel on oluline väärtus, see tuleb minevikust ja on suunatud tulevikku ning peaks aitama tunnetada põlvkondade sidusust - eilse, tänase ja homse seost. Esmaspäeval, 7. oktoobril toimus Taivo Kirmi raamatu Haaslava karskusselts „Priius" esitlus Kurepalus Priiuse seltsimajas.

Raamatu autor Taivo Kirm ja kirglik ajaloohuviline Ilmar Voltri on veetnud lugematu arv tunde erinevates arhiivides, kogunud ja kuulanud inimeste mälestusi. Autori sõnul on neljanda raamatu, ka kõigi eelnevate raamatute, valmimisel kaasa aidanud teenekad vallakodanikud, nende perekonnaliikmed ja palju, palju teisi häid inimesi.

Kõik seni ilmunud Taivo Kirmi raamatud pälvivad tänu ja lugupidamist meie esivanemate edumeelsele sihipärasele tegutsemisele. Raamatutesse ajaliselt reastatud sündmused ja täiendavad materjalid (kuulutused, aruanded,...) annavad põhjaliku ülevaate tollastest sündmustest, mitmekesisest seltsielust ja täpsest asjaajamisest. Kõik ilmunud raamatud on ülimalt informatiivsed, ülevaatlikud ja kergesti loetavad, mis peaksid pakkuma huvi nii kohalikele inimestele kui kõigile ajaloohuvilistele.

Karskusselts „Priius" on kandnud endas kodukandi kultuuri-, hariduse ja teisi maaeluga seotud väärtusi, on olnud kohaliku seltsitegevuse teerajaja ja eestvedaja kuni 1940. aastani. Inimesi sidusid ühte sarnased huvid, arusaamad, perekondlikud sidemed ja maailmavaade. Hea on teada, et tollal oli Haaslaval oli üle 40 seltsi ja kui veel kõik organisatsioonid ning ühendused kokku lugeda, siis üle 100. Uskumatuna tundub, milline vilgas seltsielu oli Haaslaval, me võime uhkust tunda, meil on millele toetuda.

Loe veel

Meie tugevus seisneb meie ideaalides, meie eesmärkides, meie koostöös ja julguses muuta midagi paremaks. Elu koosneb väikestest lihtsatest asjadest, ajalugu teevad inimesed. Iga hetk, iga päev on ülimalt väärtuslik. Jaan Tõnisson on öelnud: „Rahvas, kes oma elu püüdeid kõlbelisele alusele rajab, edeneb ja kasvab". Siinkohal olgu öeldud, et Karskusselts „Priius" Seltsimaja avaüritusel, 1. augustil 1904.aastal, andis Jaan Tõnisson edasi tervitused Eesti Põllumeeste Seltsi ja „Vanemuise" poolt.

Lugupidamist ja austust väärivad inimesed, kes on aidanud kaasa paikkonna ajaloo jäädvustamisele. Meil jääb vaid loota, et tõeliselt kirglikud ajaloohuvilised Taivo Kirm ja Ilmar Voltri jätkavad väärtusliku materjali kogumist, arhiveerimist ja uutesse raamatutesse vormimist. Kindlasti on veel inimeste mälestustes ja perekonnalugudes hindamatut materjali, mida talletada.

Ja veel loodame, et meie lapsed, lapselapsed ja järeletulevad põlved hindavad esivanemate rikkalikku kultuuripärandit ning kasvab uus põlvkond ajaloo- ja kultuurihuvilisi noori.

„Kui me ei või saada suureks jõult ja arvult, saagem siis suureks vaimult" on öelnud Jakob Hurt. Soovin julgeid ettevõtmisi ja rõõmsaid õnnestumisi.


Maie Otsa