Jälgimäe ristmik Pärnu maanteel suletakse

 (62)
Jälgimäe avarii
Jälgimäe ristmiku avariiFoto: Veiko Vares

Maanteeamet on saatnud kooskõlastusringile projekti, millega praegu Pärnu maanteelt Jälgimäe ristmiku vasak- ja tagasipööre nihutatakse Seljaku tänava ristmikule.

Maanteeamet on koostöös kohalike omavalitsustega planeerimas Pärnu maantee teelõiku linna piirist Topi ristmikuni. Laual on olnud mitmeid lahendusi – vallamaja püüdis pakkuda ka sellist mudelit, mis võimaldanuks Veskitammi tänavalt otse vasakpööret Tallinna suunal, aga see on päevakorralt maas. „Tänane rongiliiklus seda enam ei võimalda. Eesti Raudtee on kavandamas ühe paari rööbaste lisamist Keila suunal, mis tähendaks rongiliikluse koormuse suurenemist ja see omakorda tihedamat ülesõitude sulgemist. Veskitammi tänavalt vasakpöörde tegemine hakkaks lühikeste fooritsüklite puhul segama parempööret, blokeerides väljasõidu Pärnu suunas ja liikluseõgvendamist ei toimuks nagunii,“ selgitab abivallavanem Kalle Pungas.

Lisaks käsitles vallamaja tellitud projekt ainult Veskitammi ristmikku, Maanteeameti lahenduses on terve lõik Tallinna piirist Topi sõlmeni, sisaldades endas ka kogujateed ohutuks juurdepääsuks kaubanduskeskustele. Nii jätkati koostöös sobivaima lahenduse otsimist.

Kooskõlastamisele suunatud projektlahendus nihutab Pärnu maanteel praegu olemasoleva Jälgimäe tagasipöörde koha ligemale pool kilomeetrit tagasi, Seljaku tänavani (Hortese kõrvaltänav). Kavandatav ristmik on fooriga reguleeritud.

Veskitammist välja pöörates tekib juurde üks kogujatee põhimaanteega paralleelselt, mis suubub Pärnu maanteele Seljaku risti juures, seal on võimalik teha tagasipööre Tallinna suunal, aga sõita ka üle peatrassi otse Seljaku tänavale ning muidugi ka otse Pärnu suunal.

Seljaku tänava poolt tulles on võimalikud mõlemad pöörded nii vasakule kui paremale, aga lisaks ka väikese nõksuga otse üle raudtee Veskitammi tänava suunale.

Pärnu poolt tulles on võimalik pöörata paremale Seljaku või Nõlvaku-Vanasilla tänavasse ja suunduda ka otse Tallinna poole, vasakpööret Laagrisse sealt siiski olema ei hakka

.„Vasakpööre maanteelt oleks tekitanud ebaproportsionaalselt suure ajakulu, paari-kolme pöördel oleva masina taga seisaks terve põhisuund,“ ütleb Pungas. Pärnu poolt tulles saab seega Laagri poole suunduda juba läbi Topi ristmiku, mistõttu täiendav vaskpööre pole vältimatult vajalik.

Lisaks ehitatakse Nõlvaku piirkonnast üsna otse üle Pärnu maantee, õigupoolest maantee alt läbi, jalakäijate tunnel, mis jätkub ka raudtee alt läbi, nii et inimesed saavad ohutult tunneli kaudu Nõlvakust Veskitammi tänavale. Tuleb juurde ka Pärnu maanteed palistavaid kergteid ning elamute kaitseks rajatakse müratõkke sein. „Kuna tegu on siiski ka rahvusvahelise maantee suubumiskohaga riigi pealinna, siis asfaldi- ja betoonimassi ilmestamiseks on Saue valla initsiatiivil kavandamisel korralik haljastus, müratõkke- ja tunneliseinte kaunistamiseks aga valla kujunduskavaga haakuvad värvilahendused,“ lubas Pungas.

Seljaku tänava liikluskoormus suureneb

Kavandatav lahendus tõstaks Seljaku tänava ja ilmselt ka selle lähitänavate liikluskoormust, kuid Pungase sõnul näitavad tehnilised arvestused siiski seda, et tänav peab sellele suurenevale autode voole vastu. Tõsi, vallavalitsus kooskõlastas projektlahenduse tingimusel, et Maanteeamet ehitab välja ka Seljaku tänava kõnnitee kuni Nõlvaku põigu ristini ning laiendab olemasolevat sõiduteed Sillaku tänavani. Selline täienduse vajadus on olnud ka töökoosolekutel arutelul. Maanteeamet ehitusgraafiku ja võimalike ehitusaegsete liikluskorralduslike muudatuste kohta ei osanud veel täpsemat infot anda.