Kaevanduses kutsehaiguse saanud mees käib juba viis aastat mööda kohtuid, et endiselt tööandjalt hüvitist saada

 (6)
Estonia kaevandus
KaevandusesFoto: Jevgenija Zelenskaja

Kaevanduses kutsehaiguse saanud mees jookseb juba viis aastat mööda kohtuid, et endiselt tööandjalt hüvitist saada. Sel nädalal arutas riigikohus tema nõuet juba kolmandat korda.

2010. aasta sügisel esitas 32 aastat kaevanduses töötanud Vladimir (68) ASi Eesti Energia Kaevandused (EEK) vastu kohtusse hagi, kus palus enda kasuks ettevõttelt välja mõista kahjuhüvitise kutsehaigusega tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest. Varalise kahju eest palus hageja mõista välja hüvitise 21. juunist 2000 igakuiste maksetena 191 eurot ja mittevaralise kahju eest hüvitise 9586 eurot.

Hagiavalduse kohaselt töötas Vladimir (EEK) õiguseellaste juures 1968.-2000. aastani, mil tööleping lõpetati poolte kokkuleppel. 1984. aastal diagnoositi Vladimiril kutsehaigusena vibratsioontõbi. Kutsehaiguse tekkimises on hagi kohaselt süüdi EEK õiguseellased, kelle juures Vladimir töötas allmaa läbindaja ja allmaa koristustöölisena tervist eriti kahjustavates tingimustes. Veebruaris 2010 diagnoositi mehel 40% töövõime kaotus, mille põhjuseks on kutsehaigus. Vladimir esitas endisele tööandjale samal aastal avalduse tervise kahjustamisest tekkinud kahju hüvitamiseks, kuid too teatas, et ei nõustu hüvitise nõudega, kuna nõue on aegunud, misjärel endine kaevur pöördus kohtusse.

Loe edasi Põhjarannikust.